Bernd Wingen Direktor

Gruppe Informationstechnik, Infrastruktur
E-Mail: Bernd.Wingen@dfg.de Telefon: +49 (228) 885-2493 Telefax: +49 (228) 885-713315

Kennedyallee 40
53175 Bonn

Aufgaben

Technologiemanagement
IT-Beschaffungsmaßnahmen im Technologiemanagement
Partnermanagement
Telekommunikation, RZ-Dienste, Mobile Computing