Markus Jagsch Direktor

Gruppe Informationsmanagement
E-Mail: Markus.Jagsch@dfg.de Telefon: +49 (228) 885-2472 Telefax: +49 (228) 885-713320

Kennedyallee 40
53175 Bonn

Aufgaben

Informationssysteme und Datenmanagement
Grundsatzfragen Informationssysteme und Datenmanagement