Bereichsnavigation

Ansprechpersonen / Anschrift

Unser Team


DFG-Büro Nordamerika NY

Leiter: Dr. Rainer Gruhlich

871 UN Plaza, 15th Floor
New York, NY 10017, USA
Tel. +1 212 339-8300
Fax: +1 212 339-7138
northamerica@dfg.de

U-Bahn Stationen:
Lexington/53rd (E and M Trains)
Lexington/51st (6 Train)

Ansprechpersonen in Washington, DC

DFG-Büro in Washington
DFG-Büro in Washington

Rainer Gruhlich
Leiter
E-Mail: Rainer.Gruhlich@dfg.de
Telephone: +1 (202) 785-4208

Bettina Schuffert
Senior Program Associate
E-Mail: Bettina.Schuffert@dfg.de
Telephone: +1 (202) 729-6350

Emily Formica
Program Coordinator
E-Mail: Emily.Formica@dfg.de
Telephone: +1 (202) 785-4206

Ansprechpersonen in New York City

DFG-Büro in New York
DFG-Büro in New York

Rainer Gruhlich
Leiter
E-Mail: Rainer.Gruhlich@dfg.de
Telephone: +1 (212) 339-8300

Stefan Altevogt
Program Manager
E-Mail: Stefan.Altevogt@dfg.de
Telephone: +1 (212) 339-7137

Katharina Niesert
Program Coordinator
E-Mail: Katharina.Niesert@dfg.de
Telephone: +1 (212) 339-7137

Zusatzinformationen

© 2010-2017 DFG Aktualisierungsdatum: 17.04.2014Sitemap  |  Impressum  |  Datenschutzerklärung  |  Kontakt  |  RSS Feeds

Textvergrößerung und Kontrastanpassung